Bildiri Yükleme

Uzun özetlerin değerlendirilmesi sonucu kabul edilen çalışmalarınızın basıma hazır tam metinlerini, örnek bildiri taslağı yardımıyla hazırlayabilirsiniz.

Pdf formatındaki tam metin bildirilerinizi aşağıdaki link aracılığıyla sisteme yükleyebilirsiniz.

https://www.easychair.org/conferences/?conf=ebbt14

Uzun özet değerlendirme sonuçları 25 Nisan 2014 tarihinde yazarlara bildirilmiştir.

EBBT’14 çalıştayında Easychair üzerinden yüklenecek olan uzun özetler için aşağıdaki kriterlere uyulması gerekmektedir:

  1. Özetler 600 kelimeyi geçmemelidir.
  2. Özetler hem Türkçe hem de İngilizce hazırlanmalıdır.
  3. Özetin hazırlanmasında uyulması gereken düzen;
  • Amaç
  • Gereç ve Yöntemler
  • Bulgular
  • Tartışma ve  Sonuç
  • Anahtar kelimeler şeklinde olmalıdır.

Pdf formatındaki uzun özetinizi aşağıdaki link aracılığıyla sisteme yükleyebilirsiniz.

https://www.easychair.org/conferences/?conf=ebbt14