Ana Sayfa

EBBT (İstanbul Arel Üniversitesi Elektrik - Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bilimsel Toplantısı) İstanbul Arel Üniversitesi bünyesinde 26-28 MAYIS 2014 tarihleri arasında Tepekent Kampüsü’nde gerçekleştirilecektir.

Bu çalıştayda;

Tanısal tıbbi cihazlardan alınan bir boyutlu, iki boyutlu veya üç boyutlu işaretlerin işlenmesi, tanıyı destekleyecek özelliklerin çıkarılması ve karar sürecini destekleyecek sınıflandırma ve kümeleme yöntemlerinin uygulanmasıyla oluşturulan uzman sistemlerin geliştirilmesi konusundaki özgün çalışmaları içeren bilimsel bildiriler sunulacaktır.

Çalıştayın kapsamı sadece tıbbi cihazlardan alınan işaretlerle kısıtlı kalmayıp, her türlü sistemden alınan veriye uygulanan istatistiksel analiz ve karar destek sistemlerinin Yapay Sinir Ağları, Destek Karar Vektörleri, Bayes ve Karar Ağacı gibi sınıflandırıcılar veya K-En Yakın Komşu, K-Ortalamalar gibi kümeleme yöntemleri kullanılarak geliştirilen uzman sistemleri de içermektedir.

Bununla birlikte, çalıştay kapsamındaki konularda özel oturumlar düzenlenmesi ve benzer ilgi alanlarına sahip araştırmacıların bir araya getirilmesi de hedeflenmektedir.

Bildiri göndermek isteyen araştırmacılar, ebbt.arel.edu.tr web sitesinde duyurulacak formatta hazırlanmış ve 600 kelimeyi aşmayan Türkçe uzun özetleri, PDF formatında hazırlayarak web sayfası aracılığı ile sisteme yükleyeceklerdir. Değerlendirme aşamasında kabul edilen çalışmalara ait dört sayfalık tam metin Türkçe bildiriler, bildiri hazırlama kurallarına uygun şekilde PDF formatında yine web sayfası aracılığı ile sisteme yüklenebilecektir.

EBBT, hem bildiri sahibi hem dinleyici tüm katılımcılara ücretsiz olan bir toplantıdır.

Tam metin bildirilerin, EBBT bildiri kitapçığında yer alabilmesi için bildirinin EBBT’de sunulması zorunludur.